HYPOSYNTES

Har du dålig självkänsla? Är du stressad? Har du upplevt en jobbig barndom? Gamla trauman skapar rädslor som gör att du bygger murar runt dig.

Hyposyntes är en mjuk upplevelsebaserad samtalsterapi som på ett kärleksfullt sätt hjälper dig se vem du är innerst inne, bakom alla hinder du satt upp för att skydda dig själv och ditt innersta. Med Hyposyntes finns ingen begränsning för vad du kan uppnå, om du vågar se HELA dig, alla dina egenskaper oavsett hur du uppfattar dem. Det är en kraftfull terapiform som verkar i det undermedvetna, där du har hela ditt liv samlat som i ett gigantiskt bibliotek. 

Alla våra tankar, känslor och beteenden grundas under våra tidiga år. Upp till 6 års ålder är vi är som mest mottaglig för yttre påverkan, vad föräldrar, syskon och andra personer i vår närhet säger och gör. Som barn har vi ett fullständigt öppet hjärta, vilket gör att vi tolkar allt vi ser, hör och upplever som en sanning. Barn förstår inte ironi t.ex. 

Med Hyposyntes finner du dina egna svar, och får förståelsen för vad det egentligen är som ligger till grund för ditt dåliga mående, du får läka ditt gamla trauma samtidigt som du får uppleva vem du är innerst inne. En terapiform där du tillsammans med mig vägleds av dig själv, din inre storhet till en insikt om att du inte är ditt upplevda problem.

En man vid namn Veesui, född Joel Torstensson skapade grunden för Hyposyntes 2004 tillsammans med sin lärare (mästare Tathagata). Han tog de mest kraftfulla verktygen från en rad olika välbeprövade samtalstekniker och satte ihop dem till en – Hyposyntes.

Samya på Love It har vidareutvecklat Hyposyntesen sedan 2008 och även infört andra tekniker. Tekniker som ingår idag kommer bl.a. från NLP, Sedonametoden, Resanmetoden, Mindfulless, Hypnos, The Work och Soul Manifestation.

Hyposyntes är ett registrerat och skyddat varumärke som tillhör Love It där jag gått min utbildning. Det är en godkänd utbildning i Svenska Friskvårdsförbundet. Läs gärna mer på deras hemsida. Länk finns här nedan.