PRISER

Hyposyntes: 1200:-

Beräkna mellan 1- 1,5 timme. I priset ingår ett uppföljande samtal efter 1- 2 veckor.

Soul Coachande samtal: 1000:-

Beräkna ca 60 minuter.